flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                        рішенням зборів суддів

Новозаводського районного суду міста Чернігова

                                                                        від   06 жовтня 2016 року

 

 

ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ

ДОКУМЕНТООБІГУ СУДУ

     

І. Загальні положення.

 

1.1.Засади використання автоматизованої системи документообігу Новозаводського районного суду м. Чернігова (далі – Засади) розроблені  відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України 26.11.2010 № 30, зі змінами (далі – Положення).

1.2.Документи незалежно від способу фіксації та відтворення інформації проходять і опрацьовуються в суді на єдиних організаційних та правових засадах організації документообігу.

1.3.Порядок документообігу у суді регламентується Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 р. № 25 та Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міста Києва та Севастополя, апеляційному суді АРК та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 

1.4.Положення визначає порядок функціонування  автоматизованої системи документообігу в Новозаводському районному суді  м. Чернігова   (далі - автоматизована система), яка забезпечує :

- реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі судових справ, етапів їх руху;

- об’єктивний та неупереджений розподіл судових справ між суддями Новозаводського  районного суду  м. Чернігова   з додержанням принципів випадковості та в хронологічному порядку надходження судових справ, з урахуванням завантаженості кожного судді (збалансованого навантаження);

- визначення присяжних та народних засідателів для судового розгляду з числа осіб, які внесені до відповідних списків;

- надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду судових справ у випадках, встановлених законом;

- оприлюднення передбаченої цим Положенням інформації для розміщення на веб-сайтах судів веб-порталу "Судова влада України";

- виготовлення та збереження оригіналів електронних документів суду;

- централізоване зберігання оригіналів електронних документів суду та інших процесуальних документів, в тому числі оригіналів електронних судових рішень, виготовлених судом;

- підготовку та автоматичне формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації;

- видачу копій судових рішень, виконавчих документів на підставі наявних у автоматизованій системі даних;

- автоматичне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками; 

- передачу судових справ до електронного архіву.

1.5.Для функціонування автоматизованої системи працівники апарату Новозаводського  районного суду  м. Чернігова   забезпечують:

- своєчасне внесення до автоматизованої системи достовірних даних (інформації про стан розгляду судової справи, оригіналів електронних судових рішень, відомостей про набрання судовим рішенням законної сили тощо) та направлення необхідних відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень;

- своєчасне надання (позбавлення) права доступу до автоматизованої системи її користувачам;

- захист інформації автоматизованої системи в суді;

- своєчасне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками;

- інформування адміністратора автоматизованої системи та ДСА України про проблеми, що виникають під час використання автоматизованої системи.

1.6.Збори суддів Новозаводського  районного суду  м. Чернігова мають визначені цим Положенням повноваження щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи.

ІІ. Порядок функціонування автоматизованої системи.

2.1. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи

2.1.1.Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в  Новозаводському  районному суді  м. Чернігова   визначаються на підставі наказів  голови суду відносно суддів суду та  керівника апарату суду відносно працівників апарату суду.

Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов’язків та прав доступу, визначених наказом керівника апарату суду, здійснює технічний адміністратор Новозаводського районного суду  м. Чернігова.

Електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов’язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після їх підписання.

2.1.2.Користувачі автоматизованої системи відповідно до своїх прав вносять до бази даних автоматизованої системи передбачену Положенням інформацію.

2.1.3.Персональну відповідальність за забезпечення належної організації функціонування автоматизованої системи в Новозаводському районному суді  м. Чернігова  несе керівник апарату суду, а за забезпечення її належного технічного функціонування – технічний адміністратор Новозаводського  районного суду  м. Чернігова.

2.1.4.Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне відповідальність, установлену законом.

2.2. Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху.

2.2.1.Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймається і опрацьовується працівниками апарату Новозаводського районного суду  м. Чернігова, яким надано доступ до автоматизованої системи відповідно до їх функціональних обов’язків, і реєструється в автоматизованій системі в день її надходження. У разі неможливості з об’єктивних причин здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в день її надходження, така кореспонденція реєструється в автоматизованій системі в термін, визначений у розпорядженні керівника апарату суду із зазначенням причин встановлення такого терміну.

2.2.1.2.Вхідна  кореспонденція у вихідний та святковий день – не приймається і не реєструється, за виключенням  невідкладних слідчих дій та  справ, в зв’язку з необхідністю термінового розгляду яких в суді запроваджується чергування. Документи по вказаних категоріях справ  приймаються і опрацьовуються працівниками апарату Новозаводського районного суду м. Чернігова у вихідні і святкові дні протягом робочого дня – з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, з перервою на обід з 13 години 00 хвилин до 13 години 48 хвилин, яким надано доступ до автоматизованої системи відповідно до їх функціональних обов’язків і згідно до графіку чергування, і реєструється в автоматизованій системі в день її надходження. У разі неможливості з об’єктивних причин здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в день її надходження, така кореспонденція реєструється в автоматизованій системі в термін, визначений у розпорядженні керівника апарату суду із зазначенням причин встановлення такого терміну.  (рішення зборів суддів від  12 грудня 2017 року)

2.2.2.На кожний вхідний, у тому числі процесуальний, документ в автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа. Особливості заповнення реєстраційної картки визначаються відповідними інструкціями з діловодства.

2.2.3.Дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються автоматизованою системою автоматично.

2.2.4.Кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції та залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов’язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні.

Структура єдиного унікального номера судової справи є такою: код Новозаводського районного суду  м. Чернігова   (751) / номер судової справи за порядком у поточному році / рік реєстрації (дві цифри), категорія справи.

2.2.5.Автоматизованою системою може автоматично формуватися номер провадження судової справи, необхідний для діловодства відповідного суду.

2.2.6.Вихідний номер документа, що підлягає надсиланню, автоматично формується автоматизованою системою.

2.3. Розподіл судових справ між суддями

2.3.1.Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату Новозаводського  районного суду  м. Чернігова, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

2.3.2.Визначення судді або колегії суддів  для розгляду конкретної справи  здійснюється автоматизованою системою шляхом:

- автоматизованого розподілу судових справ під час реєстрації  відповідної судової справи;

- пакетного автоматизованого розподілу судових справ після реєстрації певної кількості судових справ;

- розподілу судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

- визначення складу  суду з метою заміни судді;

- повторного автоматизованого розподілу судових справ.

2.3.3.Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

- за два місяці до закінчення повноважень судді; 

- за чотирнадцять календарних днів до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів)(зміни внесено згідно рішення зборів суддів №7 від 11.11.2020 року);

- за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

- за один робочий день до початку відпустки, якщо її тривалість становить не більше трьох календарних днів;

- у період відпустки судді; 

- за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

- під час тимчасової непрацездатності судді;

- за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли за один місяць до закінчення відрядження  судді. (рішення зборів суддів від 12 грудня 2017 року).

- в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

         2.3.4.Не розподіляються на суддю, який перебуває в нарадчій кімнаті, справи, які підлягають невідкладному розгляду в день надходження, зокрема:

          - скарги щодо захисту прав людини – ст. 206 КПК України;

          - клопотання про проникнення до житла чи іншого володіння особи – ст. 233 КПК України;

          - клопотання про проведення обшуку – ст. 234 КПК України;

          - справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України – ст. 317 ЦПК України;

          - справи за адміністративними позовами з приводу затримання іноземців або осіб без громадянства – ст. 289 КАС України.

         (Рішення зборів суддів від 31 травня 2018 року)

 

2.3.5.У разі відсутності судді на роботі (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) матеріали про адміністративні правопорушення, розподілені на суддю завчасно передаються до канцелярії суду для повторного автоматичного розподілу з метою недопущення пропущення строків притягнення особи до відповідальності.

2.3.6.У разі надходження заяви про відвід судді з розгляду кримінальних справ,   такі заяви розподіляються автоматично між всіма суддями.

2.3.7.У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) повторний автоматизований розподіл справ або заміна судді, який входить до складу колегії суддів здійснюється без розпорядження керівника апарату, на підставі судового рішення про відвід судді або заяви про самовідвід, електронний примірник якої зберігається в автоматизованій системі в стані "Оригінал" та засвідчується ЕЦП особи, яка підписала цей документ.

Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

2.3.8.Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі за такими правилами:

- із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу; 

- для суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється розрахунок коефіцієнтів навантаження;

- із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження здійснюється визначення судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості.

2.3.9.Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Положення, Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, а також з урахуванням дотримання правил поєднання судових справ.

2.3.10.Якщо розгляд справи здійснюється колегіально, склад колегії суддів визначається автоматизованою системою.

Повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

2.3.11.Збори суддів  Новозаводського  районного суду  м. Чернігова   мають право визначати особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ:

- зменшити навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді або виконують інші обов'язки, не пов'язані із здійсненням правосуддя (секретаря судової палати, секретаря Пленуму, вченого секретаря НКР та судді, визначеного доповідачем щодо проекту постанову Пленуму або довідки про вивчення чи узагальнення судової практики, а також є членами Ради суддів України або здійснюють науково-викладацьку діяльність у Національній школі суддів України), але не більш ніж на шістдесят відсотків порівняно з навантаженням інших суддів;

- у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів (колегію суддів);

- у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів, згідно з вимогами  підпункту 2.3.55 пункту 2.3 Положення;

- справи, які відповідно до законодавства підлягають реєстрації та/або розгляду в неробочі дні в Новозаводському  районному суді  м. Чернігова   здійснюється відповідно до графіку чергування суддів.

2.3.12.Збори суддів Новозаводського  районного суду  м. Чернігова мають право визначати коефіцієнт складності категорій судових справ, особливості розподілу судових справ при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя.

2.3.13.Збори суддів  Новозаводського  районного суду  м. Чернігова  мають право розглядати питання щодо настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом.

2.3.14.Керівник апарату суду  щоденно перевіряє актуальність інформації в табелі обліку використання робочого часу суддів в автоматизованій системі документообігу суду та в разі будь-яких змін заносить дані щодо відсутності судді на роботі невідкладно.

Автоматизований розподіл судових справ між суддями

2.3.15.Автоматизований розподіл судових справ здійснюється між усіма  суддями з урахуванням спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

 За допомогою автоматизованого розподілу визначається також запасний суддя та слідчий суддя.

2.3.16.Судові справи підлягають автоматизованому розподілу між суддями, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

2.3.17.Якщо судова справа підлягає розгляду колегією суддів, при автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою в суді визначається головуючий суддя  із числа всіх суддів  суду.

Після визначення автоматизованою системою головуючого судді визначається склад колегії суддів  із числа всіх суддів  суду.

Коефіцієнт адміністративних посад

В автоматизованій системі документообігу суду для суддів, які займають адміністративні посади  встановлюються наступні коефіцієнти:

- навантаження на голову суду з 12.11.2020 року в розмірі 90 відсотків. (Рішення зборів суддів №7 від 11.11.2020 року).

- навантаження на заступника голови суду з 12.11.2020 року в розмірі  100 відсотків. (Рішення зборів суддів №7 від 11.11.2020 року).

Визначення слідчого судді

2.3.18.Визначення слідчого судді здійснюється за правилами автоматизованого розподілу, згідно з вимогами підпункту 2.3.4 пункту 2.3. Положення.

Рішенням зборів суддів Новозаводського районного суду м. Чернігова №3 від 30.07.2021 року визначено кількість слідчих суддів – 7 суддів.

Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи  раніше визначеному у судовій справі судді

            2.3.19.Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді передаються:

- судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

- судові справи про перегляд заочного рішення;

- судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368 - 373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 117, 119 - 121, 121-2, 122 Господарського процесуального кодексу України, статтями 259 - 264, 267 (крім частини дев'ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, статтею 535 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- клопотання про вирішення питання, пов'язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

- матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

- судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень;

- зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

- заяви про скасування заходів забезпечення, застосованих у межах відповідної судової справи;

- заяви про відновлення втраченого судового провадження;

- заяви про забезпечення позову, доказів.

- після повернення матеріалів про адміністративні правопорушення після доопрацювання, розподіляються тому судді, який направляв матеріали на доопрацювання. (Рішення зборів суддів №13 від 07.12.2016р.);

- в разі надходження декількох матеріалів у справах по адміністративним правопорушенням відносно однієї особи у межах 5 робочих днів - розподіляти одному судді, якому автоматизованою системою документообігу розподілено перший матеріал. (Рішення зборів суддів №13 від 07.12.2016р.).

2.3.20.(вилучено згідно рішення зборів суддів №7 від 11.11.2020 року)

            2.3.21.В період більше 7 календарних днів до виходу головуючого по справі в разі надходження вказаних вище заяв у період відсутності судді, в провадженні якого знаходилась судова справа, проводиться автоматичний розподіл заяв між всіма працюючими суддями. (зі змінами згідно рішення зборів суддів № 3 від 3 липня 2017 року)

            Судові справи передаються раніше визначеному судді, навіть за відсутності його на роботі, якщо до його виходу на роботу залишається 7 і менше календарних днів.

  2.3.22.У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді у випадках надходження справ, передбачених п. 2.3.19 Засад,  такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу між всіма суддями, що мають повноваження на час розподілу.

2.3.23.Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа. У разі відсутності судді (відпустка, відрядження, лікарняний тощо), ухвалу якого скасовано такі справи передаються на повторний автоматизований розподіл за розпорядження керівника апарату суду.

Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями

2.3.24.У разі задоволення відводу або самовідводу судді (судді-доповідача або всього складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів), якому розподілено судову справу для розгляду, судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу без урахування цього судді (суддів).

2.3.25.Винятково у разі, коли суддя (судді) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжувати розгляд справи, невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи.

Якщо суд розглядає справу колегіально, то повторний автоматизований розподіл відбувається для визначення судді (суддів) з метою заміни судді (суддів), що вибули.

У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.

Автоматизований розподіл судових справ між суддями після відновлення роботи автоматизованої системи

2.3.26.Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до 2.3.55 Положення фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

2.3.27.У разі настання вище перелічених обставин, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатись невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла, скарги щодо захисту прав людини в порядку ст. 206 КПК України, подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України в порядку ЦПК України тощо) проводиться керівником апарату (чи особою, що виконує його обов’язки) між всіма суддями, що мають повноваження на час розподілу, з дотриманням принципу черговості надходження справ до суду, в алфавітному порядку прізвищ суддів.

2.4. Передача судових справ для розгляду суддею (колегією суддів)

2.4.1.Після автоматизованого розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою головуючому судді (судді-доповідачу).

2.4.2.Інформація щодо процесуальних дій та судових рішень вноситься до автоматизованої системи відповідним користувачем автоматизованої системи.

2.5. Визначення присяжних

2.5.1.У випадках, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних, в кількості семи осіб.

Присяжні визначаються шляхом випадкового відбору зі списку присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору.

2.5.2.Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою - п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось не менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою визначаються три основні та два запасні присяжні з додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

2.5.3.У разі неможливості виконання основним присяжним своїх обов’язків або у разі його відводу (самовідводу) до участі у судовому провадженні залучаються запасні присяжні.

Основні присяжні визначаються автоматизованою системою із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа запасних присяжних.

2.5.4.Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою–п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, основних та запасних присяжних залишилось менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою визначається добір присяжних зі списку присяжних, із додержанням принципу рівної ймовірності відбору, з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі в судовому провадженні.

Загальна кількість присяжних, визначених частиною першою цього підпункту, має бути не меншою семи осіб з урахуванням кількості основних присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою–п’ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось не менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою із списку присяжних, визначених частиною другою цього підпункту, добираються основні присяжні та визначаються два запасних присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

2.6. Визначення присяжних                                                  

2.6.1.У випадках, визначених Цивільним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення присяжних, які внесені до списку, у кількості двох осіб.

Автоматичне визначення присяжних здійснюється в порядку черговості внесення до автоматизованої системи списку присяжних, затвердженого відповідною місцевою (обласною) радою, та з урахуванням кількості днів, проведених в судових засіданнях.

Присяжний, який провів в судових засіданнях з початку року 30 та більше днів, не бере участі в автоматичному визначенні присяжних до кінця цього календарного року. (зі змінами згідно рішення зборів суддів № 6 від 24 жовтня 2017 року)

2.7. Внесення до автоматизованої системи відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили

2.7.1.У разі закінчення строку, встановленого для подання апеляційної  скарги, якщо така скарга не була подана, до автоматизованої системи вносяться відомості щодо набрання судовим рішенням законної сили. Відповідна інформація вноситься до автоматизованої системи користувачем відповідно до його функціональних обов’язків.

Відомості про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) вносяться до автоматизованої системи відповідальною особою суду відповідно до її функціональних обов’язків.

            2.8. Надання інформації про стан розгляду судових справ

2.8.1.На виконання вимог закону надається інформація щодо дати надходження судової справи до суду, єдиного унікального номера судової справи, номера провадження (за наявності), прізвища учасників процесу, дати та часу призначення судової справи до розгляду, місця проведення судового засідання, дати розгляду судової справи, а також інформація про надходження апеляційних чи касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України та їх розгляду.

2.8.2.Видача копії судового рішення здійснюється відповідно до процесуального законодавства і Закону України "Про доступ до судових рішень". 

2.8.3.Виконавчий документ формується в автоматизованій системі та видається (надсилається) відповідно до чинного законодавства в роздрукованому вигляді (шляхом роздрукування оригіналу відповідного електронного документа суду).

2.8.5.На  веб-сайті Новозаводського районного суду м. Чернігова щоденно оприлюднюється така інформація: список судових справ, призначених до розгляду (дата та час розгляду судової справи; склад суду; єдиний унікальний номер судової справи; сторони у справі; суть судової справи); інформація щодо стадій розгляду судових справ.

2.9. Централізоване зберігання процесуальних та інших документів, виготовлених у судах

2.9.1.Електронні примірники судових рішень та інших документів, виготовлених у суді, а також електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов’язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї (в тому числі визначення уповноваженої особи апарату суду, відповідальної за здійснення автоматизованого розподілу судових справ), розпоряджень керівника апарату суду щодо призначення повторного автоматичного розподілу судових справ, наказів голови суду про відрядження (про скасування наказів про відрядження) суддів, рішень (витягів з рішень) зборів суддів, актів щодо знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу сервера автоматизованої системи та інших умов, що впливають на функціонування автоматизованої системи відповідно до Положення, протокол передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді створюються в автоматизованій системі із застосуванням вбудованого редактору текстів з використанням спеціальних шаблонів, які передбачають використання відповідних полів вводу показників із переліку відомостей про судову справу (перелік показників передбачається змістом кожного окремого документа).

Електронний примірник кожного документа зберігається в автоматизованій системі в стані "Оригінал" та засвідчується ЕЦП особи, яка підписала цей документ. 

Доступ для коригування зазначених документів автоматично блокується автоматизованою системою.

Для кожного документа автоматизованою системою автоматично формується унікальний ідентифікатор. Структура унікального ідентифікатора є такою: код бази даних суду, унікальний ідентифікатор документа в базі даних суду, тип документа та тип юрисдикції.

При роздруківці документа на кожній його сторінці автоматизованою системою автоматично зазначається штамп ЕЦП. Структура штампу ЕЦП є такою: автор підпису, дата підпису, ідентифікатор підпису.

У такий спосіб створюються оригінали електронних документів суду, які зберігаються в базі даних автоматизованої системи документообігу суду та надсилаються в автоматичному режимі до центральної бази даних автоматизованої системи.

2.10. Надсилання електронних документів до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ

2.10.1.Оригінали електронних судових рішень, засвідчені ЕЦП, направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень у порядку, визначеному Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

2.10.2.Надсилання оригіналів електронних документів суду до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ здійснюється автоматизованою системою в автоматичному режимі відповідно до регламентів, затверджених спільними наказами ДСА України та відповідних державних органів і установ.

 

Дані Засади вводяться в дію з 06.10.2016 року.