flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПРАВИЛА

пропуску осіб до будинку (приміщень)

Новозаводського районного суду

м. Чернігова

та на його територію транспортних засобів

 

м. Чернігів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ голови Новозаводського

районного суду міста Чернігова

від 29.05.2020 № 14-о/д,

зі змінами відповідно до

наказу № 20-о/д від 05.10.2020 р.

 

 Загальні положення 

1.1. Ці Правила визначають порядок пропуску осіб до будинку (приміщень) Новозаводського районного суду м. Чернігова з метою забезпечення належних умов роботи суду та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу.

1.2. Пропуск осіб до будинку (приміщень) суду й транспортних засобів на його територію (далі – пропускний режим) здійснюється працівниками Служби судової охорони  (далі – Служба).

1.3. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в суді працівники Служби керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.

1.4. Пропуск осіб до будинку (приміщень) Новозаводського районного суду м. Чернігова не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам у наслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.

1.5. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки в будинок (приміщення) суду, а також винесення таких цінностей за його межі здійснюється відповідно до порядку, встановленого головою суду, керівником апарату чи уповноваженою ними особою.

1.6. Обладнання пунктів пропуску та камер схову покладається на суд.

1.7. Контроль за  здійсненням пропускного режиму покладається на начальника територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській області (командирів підрозділів охорони), що здійснюють охорону, а також на голову, керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, які інформують начальника територіального управління (командирів підрозділів охорони) Служби про порушення вимог цих Правил працівниками Служби.

  

 Порядок пропуску осіб до будинку (приміщень) Новозаводського районного суду м. Чернігова.

 

2.1. Пропускний режим до будинку (приміщень) Новозаводського районного суду м. Чернігова здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим головою суду внутрішнім розпорядком.

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до зазначених будинків (приміщень) забороняється, крім випадків, визначених цією інструкцією.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до Новозаводського районного  суду м. Чернігова, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина для виїзду за кордон, службового посвідчення, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особу та печатку установи, яка видала документ.

Длля ідентифікації осіб, які прибули до суду, за умови наявності технічних засобів, призначених для встановлення достовірності відображення в електронному визляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, може бути використаний мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія».

2.4. Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до приміщень, в яких вони працюють, за посвідченням судді або службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голова суду, заступники голови суду, судді, керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду.

2.5. Голови, заступники голів та судді інших судів, судді у відставці пропускаються до будинку (приміщень) суду в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці).

2.6. Працівники апарату Новозаводського районного  суду міста Чернігова пропускаються до будинку (приміщень), в яких вони працюють в робочі дні та години за пред’явленням службового посвідчення.

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники суду пропускаються до відповідних приміщень згідно зі списком, затвердженим головою суду чи керівником апарату суду за пред’явленням службового посвідчення чи іншого документа, що посвідчує особу.

2.7. До будинку Новозаводського районного  суду міста Чернігова із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, працівники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення;

особи, які беруть участь у розгляді кримінальних, цивільних, адміністративних справ  та справ про адміністративні правопорушення - за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, працівник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з’ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у приміщенні суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) - згідно зі списком, затвердженим головою суду, керівником апарату суду (із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт), після пред’явлення документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули на відкриті судові засідання - за пред’явленням документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо) - за списками, підписаними головою суду, керівником апарату суду, після пред’явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, працівник Служби інформує про це керівника, або заступника керівника апарату, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.8. Пропуск народних депутатів України до будинку (приміщень) Новозаводського районного суду міста Чернігова здійснюється відповідно до вимог Закон України «Про статус народного депутата України».

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до будинку (приміщень) Новозаводського районного суду міста Чернігова здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

2.9. Адвокати пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу адвоката. Під час здійснення пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої наявності в них заборонених для пронесення предметів працівник Служби може застосовувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосереднього контакту з такими документами.

2.10. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщень суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу голови суду або керівника апарату суду.

2.11. Журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому відповідним процесуальним законодавством.

2.12. До будинку (приміщень) Новозаводського районного суду міста Чернігова з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів з гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівливої) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівниками Служби, працівники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України під час виконання ними службових обов’язків.

Вогнепальна та холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень суду за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

2.13. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічних служб тощо пропускаються до будинку суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівників суду, а за їх відсутності – працівника Служби.

2.14. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій працівники Служби пропускають до приміщення суду працівників відповідних ремонтних служб у супроводі працівника апарату суду й негайно повідомляють про це голову суду та чергового територіального управління Служби.

2.15. Інформація щодо осіб, які пропускаються до будинку (приміщення) Новозаводського  районного суду міста Чернігова та не є їх працівниками, заноситься працівниками Служби до Журналу відвідувачів (крім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у будинку суду ) або до відповідної інформаційної підсистеми (у разі наявності).

2.16. Порядок пропуску конвойних нарядів правоохоронних органів та осіб, які перебувають під охороною, а також осіб, щодо яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, визначається відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.

2.17. У робочі дні, після закінчення робочого часу, у будинку Новозаводського районного суду міста Чернігова можуть перебувати:

            1) судді та працівники суду;

            2) працівники правоохоронних органів, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, у разі перебування в суді осіб, яких вони охороняють;

            3) конвойні наряди правоохоронних органів та особи, які перебувають під їх охороною;

            4) особи, що беруть участь у засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), якщо такі заходи тривають;

            5) особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені;

            6) медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо, які прибули за викликом.

2.18. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні до будинку (приміщень) Новозаводського районного суду міста Чернігова, у разі проведення невідкладного відкритого судового засідання, право бути присутнім мають бути будь-які особи, а у разі закритого судового засідання, пропускаються лише учасники судового засідання, а також конвойні наряди та особи, які перебувають під охороною.

2.19. Вхід та вихід до будинку (приміщень) Новозаводського районного суду міста Чернігова осіб, що не є його працівниками, здійснюється лише через центральний вхід (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

 

Порядок пропуску транспортних засобів на територію

Новозаводського районного суду міста Чернігова.

 

3.1. В’їзд транспортних засобів на територію Новозаводського районного суду міста Чернігова здійснюється через контрольно-пропускний пункт, обладнаний технічними засобами контролю та зв’язку. Інформація щодо в’їзду (виїзду) транспортних засобів на територію (з території) суду заноситься працівниками Служби до Журналу в’їзду (виїзду) транспортних засобів (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у будинку (приміщенні) установи).

3.2. На територію суду пропускаються:

            1) транспортні засоби конвойних нарядів правоохоронних органів, якими доставляються обвинувачені (підсудні), засуджені після пред’явлення начальником варти службового посвідчення;

            2) транспортні засоби, за допомогою яких здійснюються спеціальні заходи безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, після пред’явлення старшим наряду службового посвідчення та посвідчення старшого наряду особистої охорони встановленого зразка;

            3) службові транспортні засоби Новозаводського районного суду міста Чернігова (згідно зі списками, затвердженими головою суду чи керівником апарату суду);

            4) особисті транспортні засоби суддів, працівників суду та працівників апарату суду за списком, затвердженим головою суду чи керівником апарату суду після пред’явлення посвідчення судді, документа що посвідчує особу;

            5) транспортні засоби інших судів, органів, установ підприємств, організацій - за дозволом голови суду після пред’явлення посвідчення судді, документа що посвідчує особу;

            6) транспортні засоби медичних, екстрених, аварійних, технічних та ремонтних служб, які прибули за викликом, у супроводі й під контролем працівника Служби, який здійснює пропуск осіб до будинку суду, після пред’явлення відповідного службового посвідчення або документа, що посвідчує особу.

3.3. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території суду здійснюється під наглядом працівника Служби.

3.4. Забороняється:

в’їзд (виїзд) транспортних засобів на територію (з території) суду під час висадки (посадки) зі спеціального (службового) автомобіля осіб, які доставлені під конвоєм правоохоронних органів чи Національної гвардії України;

вхід (вихід) осіб через пункти пропуску транспортних засобів на територію (з територію) суду.

 

 Обмеження щодо пропуску осіб до будинку

Новозаводського районного  суду міста Чернігова.

 

4.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

Під час проведення закритих засідань доступ до приміщень суду обмежується рішенням голови суду або головуючого по справі.

4.2. Забороняється пропуск до будинку суду осіб:

            1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп’яніння або психічного розладу;

            2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною слізогінної (сльозоточивої чи дратівливої) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.12 розділу 2 цих Правил;

            3) з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;

            4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам;

            5) з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;

            6) з тваринами (крім осіб  правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками);

            7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600х400х200 мм);

            8) з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями, для гучного відтворення звукової інформації;

            9) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використані для нападу і створюють загрозу життю чи здоров’ю суддів, працівників суду, учасників судового процесу, відвідувачів, працівників Служби.

4.3. Особи, що прибули до Новозаводського районного суду міста Чернігова, на час його відвідування, предмети, з якими заборонено пропуск до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя, можуть залишити у спеціальних індивідуальних камерах схову, обладнаних поряд із пунктами пропуску, окрім речей і предметів визначених підпунктами 5-7 пункту 4.2 розділу 4 цих Правил.

4.4. Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, забороняється пропуск до будинків (приміщень) судів, інших органів та установ системи правосуддя осіб:

            1) з ознаками респіраторних захворювань та підвищеною температурою;

            2) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски;

            3) які не є учасниками судових засідань.

 

Керівник апарату

Новозаводського районного

суду міста Чернігова                                                                  І.П.Стеценко

                                                                                      

 

 

Н А К А З №16-о/д

20 вересня 2021 р.                                                                                                                                                                                                                      місто Чернігів

                                                                                                                                  
Про внесення змін до

Правил пропуску осіб
до приміщення суду

 

З метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату Новозаводського районного суду міста Чернігова, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу, встановлення порядку пропуску осіб до приміщення суду та на його територію транспортних засобів, відповідно до Законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19)", наказу Державної судової адміністрації України та Служби судової охорони від 26 серпня 2021 року № 295/340, з метою вжиття додаткових заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2

 Н А К А З У Ю:

1. Пункт 4.4 розділу 4 Правил пропуску осіб до будинку (приміщень) Новозаводського районного суду м. Чернігова та на його територію транспортних засобів , затверджених наказом голови суду від 29.05.2020 року № 14-о/д, зі змінами відповідно до наказу № 20-о/д від 05.10.2020 року, викласти в такій редакції:

"4.4. Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, з урахуванням установленого в населеному пункті, де розмішується суд, відповідного рівня епідемічної небезпеки, за рішенням голови суду, може бути обмежено пропуск до будинку (приміщення) суду осіб:

1) з ознаками респіраторних захворювань та підвищеною температурою;

2) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски;

3) які не є учасниками судових засідань".

 

Голова Новозаводського районного
суду міста Чернігова                                  підпис                                  О.Г.Деркач
З оригіналом згідно:
Керівник апарату суду                                 підпис                                 І.П.Стеценко