flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Новозаводського районного суду міста Чернігова

                                                                                                                                           

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказом голови Новозаводського

районного суду міста Чернігова

№ 24-од від 06.09.2013 року

 

 

                                                                       

 

Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію,

та які можуть міститися в документах з організації діяльності

Новозаводського районного суду міста Чернігова

 

1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються Новозаводському районному суду м. Чернігова Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

3. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.

4. Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

5. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

6. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

-       які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

-       щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

-     з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

-    з адміністративно-господарських питань діяльності суду(окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

-   стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

-    щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

-    які містять матеріали службових розслідувань.

7. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.

8. Звіт (додаток №3 до Порядку) "Про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.

9. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.

10. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.

11.  Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду.