flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

Основні завдання, місія та функції суду

   Завдання суду: здійснення правосуддя на засадах верховенства права, забезпечення кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України  (ст. 2 Закону України  «Про судоустрій і статус суддів»).

   Місія Новозаводського районного суду м. Чернігова полягає в захисті прав і свобод громадянина, держави та юридичних осіб на засадах верховенства права в ім’я закону і справедливості.

   Функції:  Відповідно до ст. 22 Закону України  «Про судоустрій і статус суддів» повноваженнями місцевого суду є:

- здійснення правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;

- розгляд цивільних, кримінальних, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом;

   Юрисдикція місцевих судів щодо окремих категорій справ, а також порядок їх розгляду визначаються законом.

   У відповідності до ст. 23 Закону України  «Про судоустрій і статус суддів» суддя місцевого суду здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.